PLA PolyTerra filament Lavender Purple 1,75mm Polymaker 1000 g

Kód: PLAT175PO1LR
Neohodnoceno
Značka: Polymaker
408,26 Kč 493,99 Kč včetně DPH
Na objednávku

Detailní informace

Detailní popis produktu

PolyTerra ™ PLA je nová ekologičtější generace filamentů od společnosti Polymaker, která je od základu navržena tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí. Je kombinací organických minerálů a PLA, což výrazně snižuje obsah plastů a vytváří ekologičtější 3D tiskový materiál. Tento materiál se tiskne stejně jako PLA, takže nebudete muset měnit žádná tisková nastavení. Navíc v některých vlastnostech (například přemostění nebo převis) dosahuje lepších výsledků než klasické PLA. Výsledný výtisk má krásně matný povrch, což lépe skryje linie vrstev. Mechanické vlastnosti PolyTerra ™ nabízejí širokou škálu potenciálních aplikací, protože materiál je tvrdší než běžné PLA, ale zároveň si udržuje stejnou tuhost jako PolyMax PLA. Mimořádná houževnatost tohoto materiálu vám umožní tisknout cokoli od figurek až po různá příslušenství. Vyznačuje se také velmi snadným odstraněním podpor. To vše umožňuje posouvat hranice vašich výtisků a vytvářet stále složitější modely, které jsou funkční, odolné a matné. Výsledné výtisky lze snadno brousit. V nabídce jsou 4 pastelové barvy a 10 přírodních barev, které jsou inspirovány přírodou. PolyTerra ™ se navíjí na plně recyklovanou lepenkovou cívku. Při balení produktu se také používají recyklované krabice a štítky. Informační list a letáčky naleznete pouze online, aby se snížil objem odpadu. Za každou prodanou cívku zasadí společnost Polymaker jeden strom, aby se snížila uhlíková stopa po výrobě tohoto produktu. Jakmile strom dosáhne dospělosti, má schopnost nasát každý rok 22 kg oxidu uhličitého a vyrovnat tak 4 kg potřebné k vytvoření PolyTerra ™. Specifikace: Teplota trysky: 190 °C – 230 °C Teplota podložky: 25 °C – 60 °C Teplota skelného přechodu (hranice použitelnosti): 60,6 °C Modul pružnosti v tahu: 1882 ± 141 MPa Mez pevnosti v tahu: 20,9 ± 2,0 MPa Pevnost v ohybu: 39,6 ± 1,1 MPa Rázová houževnatost Charpy:5,7 ± 0,4 kJ/m2 Balení: 1 kg Šířka struny: 1,75 mm  Balení: šířka cívky 6,5 cm, délka cívky: 20 cm, váha balení včetně obalu: 1,4 kg. ENG PolyTerra-PLA is a new and ecological generation of filaments from Polymaker, designedto be environmentally friendly. It is a combination of organic minerals and PLA, which significantly reduces the content of plastics and creates a more environmentally friendly 3D printing material. This material works the same way as PLA, so you don't need to change any printing settings. In addition, for example when using bridging or overhangs, it achieves better results than "normal" PLA. The final model has a beautiful matt color, which hides the layer lines well. The mechanical properties of PolyTerra ™ offer a wide range of potential applications, as the material is harder than conventional PLA, but at the same time maintains the same rigidity as PolyMax PLA. The extraordinary toughness of this material allows you to print anything from figures to various accessories. It is also characterized by very easy removal of supports. All this allows you to push the boundaries of your printouts and create increasingly complex models that are functional, durable and matte. Printouts can be easily sanded. There are 4 pastel colors and 10 natural colors fully inspired by nature. PolyTerra ™ is wound on a fully recycled cardboard spool. Recycled boxes and labels are also used for packaging. The information sheet and leaflets can only be found online to reduce waste. On top of that, for each spool sold, Polymaker will plant one tree to reduce the carbon footprint of this product. Once a tree reaches adulthood, it has the ability to absorb 22 kg of carbon dioxide each year to balance the 4 kg needed to create PolyTerra ™. Specifications: Nozzle temperature: 190 °C - 230 °C Heated bed temperature: 25 °C - 60 °C Glass transition temperature (serviceability limit): 60 °C Modulus of elasticity in tension: 1882 ± 141 MPa Tensile strength: 20,9 ± 2,0 MPa Flexural strength: 39,6 ± 1,1 MPa Charpy impact strength: 15,7 ± 0,4 kJ/m2 Packaging: 1 kg Width: 1.75 mm Package: spool width 6,5 cm, lenght: 20 cm, weight of produc including packaging: 1,4 kg.

Doplňkové parametry

Kategorie: PLA
Hmotnost: 1 kg
? Barva: fialová
Tolerance/průměr: +/- 0,05 mm
Podložka: 25 - 60°C
Pracovní teplota: 190 - 230°C
Barva: fialová
Vlastnost filamentu: z recyklátu
Průměr struny: 1,75 mm
Hmotnost bez obalu: 1 kg